Järvitorpan päiväkoti

Järvitorpan päiväkodissa on kuusi ryhmää 1-6 –vuotiaille lapsille. Päiväkotimme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Kaitaalla, Soukanväylän läheisyydessä. Toiminta-aikamme on klo 07.00 - 17.00, tarvittaessa klo 6.00-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Järvitorpan päiväkoti sijaitsee lähellä metsiä, kallioita ja Hannusjärven luontopolkua. Luomme lapsille luontosuhdetta pienestä pitäen elämysten ja toiminnallisen oppimisen keinoin. Toimintamme perustana ovat oppimisen ilo, ammatillisuus ja kasvatusyhteistyö. Pidämme tärkeänä, että aikuisen syli on aina saatavilla. Avoimuus ja hyväksyvä ilmapiiri ovat avaimia luottamukselliselle yhteistyölle vanhempien kanssa. Tällä hetkellä Järvitorpassa varhaiskasvatuspaikkoja 1-6 -vuotiaille lapsille sekä esiopetusta.

Päiväkotimme tarjoaa harjoittelupaikkoja Helsingin yliopiston ja Omnian varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma