Eestinmetsän päiväkoti

Päiväkodissamme on 3 päiväkotiryhmää 1-5-vuotiaille sekä esiopetusryhmä. Olemme avoinna klo 7-17 välisenä aikana ja perheiden hoitoaikatarpeet huomioiden tarvittaessa 6.30-18 välillä.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Eestinmetsän päiväkoti sijaitsee lähellä Suomenojaa pientaloalueella kauppakeskus Lilan läheisyydessä.

Päiväkotiamme ympäröi metsä, johon teemme viikoittain metsäretkiä lasten kanssa. Myös läheisyydessä olevat puistot ovat osa toimintaympäristöämme.

Käytämme monipuolista ympäristöä hyväksi pienryhmätoiminnassa ja luomme lapsille puitteet, joissa tutkia ja oivaltaa yhdessä. Kannustamme lapsia löytämään itse ratkaisuja ja tarvittaessa ohjaamme heitä.

Päiväkodin toiminta perustuu lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja uuden oppimisen tukemiseen. Lapsen hyvinvointi on pääosassa joka päivä.

Leikki, liikkuminen ja tutkiminen sekä kielen ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen rytmittävät lapsen toimintaa päivittäin. Luottamuksen ja turvallisuuden tunne lapsen jokaisessa päivässä on meille tärkeää, kohtaamme lapsen yksilönä ja huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet ja kannustamme lasta toiminnan suunnitteluun.

Kuva: Espoon kaupunki