Eestinmalmin päiväkoti

Päiväkodissamme on kaksi ryhmää. Olemme avoinna klo 7.00 - 17.00.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Eestinmalmin päiväkoti sijaitsee rauhallisella omakotialueella luonnon helmassa. Eestinmalmin päiväkoti on pieni ja lämminhenkinen kahden ryhmän varhaiskasvatuksen yksikkö, jossa varhaiskasvatusta tarjotaan 1-5-vuotiaille lapsille. Päiväkoti on hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Päiväkodin lähiympäristössä on hyviä metsäalueita, joita käytämme mm. retkikohteina.

Pedagogisessa toiminnassamme näkyvät varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitut oppimisen alueet (kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan, liikun ja kehityn). Päiväkodin arjessa korostuvat leikki, liikkuminen ja lasten osallisuus. Erityisesti toiminnassamme painotamme leikki- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Yhtenä toiminnan muotona käytämme Miniverso-menetelmää, jossa lapset pääsevät osallisiksi kasvattajan avustuksella ristiriitojen ratkaisemisessa.

Lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta syntyneitä ideoita työstämme esim. projektien muodossa. Toiminnassa keskeisenä toiminnan muotona on pienryhmätyöskentely, jossa lapsella on mahdollisuus kasvattajan yksilöllisempään huomioon, erilaisten taitojen opetteluun sekä saamaan vaikuttamisen, onnistumisen ja osallistumisen kokemuksia.  

Päivittäinen liikkuminen on osa arkeamme. Toiminnassamme sisällytämme liikkumista osaksi varhaiskasvatuspäiväämme.

Havainnoimme lasten toimintaa ja suunnittelemme ja toteutamme sitä lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Suunnittelussa huomioimme myös lasten henkilökohtaiset ja ikäkohtaiset tavoitteet. Myös yhteistyö lasten huoltajien kanssa toimii yhtenä toimintamme lähtökohtana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Voit tutustua toimintaamme päiväkodin omilla facebook-sivuilla(ulkoinen linkki)

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma