Aallonhuipun päiväkoti

Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Olemme avoinna klo 7.00-17.00.

Meidän päiväkoti

Aallonhuipun päiväkoti sijaitsee Kivenlahdessa, urheilukentän vieressä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Merenlahti pilkottaa amfien välistä. Suuri piha tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet leikkiin ja liikkumiseen. Aallonhuipun päiväkodissa on tällä hetkellä kolme ryhmää 3-6 vuotiaille lapsille, joista yksi on erityisopetusryhmä ja yksi esiopetusryhmä.

Toimintamme perustana ovat lasten ja perheiden tarpeet ja hyvinvointi kestävän elämäntavan periaatteiden mukaisesti. Hyödynnämme monipuolista osaamistamme tarjoamalla lapselle turvallisen toimintaympäristön hoitoon, kasvuun ja oppimiseen.

Pidämme tärkeänä, että talostamme välittyy nauru, ilo ja leikillisyys. Positiivisessa ilmapiirissä yhteisöllisyys vahvistuu. Arjessa keskitymme lapsen vuorovaikutustaitojen ja tunne-elämän tukemiseen. Työskentelemme erilaisissa ryhmissä jäsentäen arkea kuvien avulla. Pedagogiikkaamme sisältyvät viikoittain oppimisen alueet. liikunta, tutkiminen, kielen rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme.

Päiväkodissamme on mahdollisuus osallistua taiteen perusopetukseen, Espoon musiikkiopiston järjestämässä muskarissa. Monimuotoinen lähiympäristö tukee luonto- ja ympäristökasvatuksemme teemoja.

Päiväkodissamme työskentelevät myös laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja. Lapsen varhaiskasvatuksen tuen tarpeista riippuen olemme perheiden kanssa yhteistyössä perheneuvolan, eri alojen terapeuttien tai muiden hoitavien tahojen kanssa.

"Huippuaalloilla seilaa Näkinkenkiä, Koralleja ja Meritähtiä; kaikkien merikorttiin on suunniteltu oma, yksilöity väylänsä seuraavaan satamaan".