Valtuustoaloite oppivelvollisuuden lähikoulussa loppuun suorittamisen mahdollistamisesta

13.6.2022 valtuustoaloite Hietanen-Tanskanen Espoossa mahdollistettava oppivelvollisuuden suorittaminen loppuun lähikoulussa

Perusopetuslaissa säädetään oppivelvollisuuden suorittamisesta ja siitä, milloin oppivelvollisuutta suoritetaan lasten perusopetuksessa. Lähtökohtana on, että oppivelvollinen osallistuu perusopetukseen sinä kalenterivuonna päättyvän lukuvuoden loppuun asti, jonka aikana hän täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuuslain mukaan tämän ajankohdan jälkeen oppivelvollisuus on mahdollista suorittaa osallistumalla esimerkiksi aikuisten perusopetukseen.

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan syksyllä 2021. Ennen oppivelvollisuuden laajentamista kunnat ovat voineet tapauskohtaisesti mahdollistaa osallistumisen lasten perusopetukseen myös perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Oppivelvollisuuslain tultua voimaan tämä ei kuitenkaan ole ollut enää mahdollista, koska oppivelvollisuuslaki ei tunne tätä vaihtoehtoa oppivelvollisuuden suorittamismuotona. Tätäkin huolimatta osa kunnista on mahdollistanut nuoren koulunkäynnin jatkumisen entisessä koulussa perustaen linjauksen lapsen etuun.

 Nyt oppivelvollisuuslakiin ollaan kuitenkin tekemässä muutoksia ja jatkossa kunnat voivat taas päättää osallistumisesta lasten perusopetukseen myös perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi adoptioperheissä, joissa lapsi on adoptoitu lähes tai jo kouluikäisenä, oppivelvollisuuden suorittaminen saattaa monesti alkaa myöhemmin. Adoption kautta perheen saaneet lapset ovat aina erityisen tuen tarpeessa. Lasten taustat voivat vaihdella, mutta taustalla on monesti erokokemuksia. Lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat katkokset kiintymyssuhteissa, koettu turvattomuus ja suuret elämänmuutokset. Adoptiolapset ovatkin erityisen herkkiä muutoksille. Myös yhdenvertaisuusnäkökulmasta on tärkeää, että jokaiselle nuorelle annetaan oikeus käydä koko peruskoulutaival lasten perusopetuksessa silloin, kun se nuoren opintojen kannalta on paras vaihtoehto.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo selvittää mahdollisuutta tarjota jatkossa lapsille mahdollisuuden suorittaa peruskoulu loppuun lapsen omassa lähikoulussa senkin jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 17 vuotta erityisesti silloin, kun se on lapsen edun mukaista.

Espoossa 13.6.2022

Ira Hietanen-Tanskanen, valtuutettu, Kokoomus

Ruoho Veera
Lindholm Julia
Vanhanen Joel
Kurri Vanessa
Kling Eero
Kauma Pia
Katainen Mervi
Räf Marika
Thure-Toivanen Tiina
Järvenpää Kaarina
Råman Diana
Laiho Mia
Knaapi Emilia
Nores Mia
Laakso Ville
Markkula Markku
Juuti Sini
Hopsu Inka
Hyrkkö Saara
Nieminen Pinja
Cederlöf Karin
Marttila Helena