Valtuustoaloite Markkula Löyttyniemi Espoon osallistumisesta EU:n missio-ohjelmiin

28.2.2022 valtuustoaloite Espoon osallistumisesta EU:n missio-ohjelmiin

EU:n missiot ovat uusi kunnianhimoinen instrumentti suurten globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Jo vuosia kestäneen valmistelun perusteella on tarkoitus panna täytäntöön monitasoista toimintaa, jossa hyödynnetään olemassa olevia ja uusia EU:n ohjelmia sekä ennen kaikkea alue- ja paikallistason aktiviteetteja. Komissio on varautunut rahoittamaan missioiden käynnistämistä enintään 1,9 miljardilla eurolla vuoteen 2023 saakka Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. EU:n tarkoitus on, että näihin missioihin kohdennetaan kaiken kaikkiaan tätä monikertaisempi julkinen ja yksityinen rahoitus.

Alueet ja kaupungit ovat missioiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevassa asemassa. EU:n lähestymistapa on selkeä: Ilmasto- ja terveyskriiseissä kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden on yhdistettävä voimansa uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. EU:n missioissa asetetaan rohkeita, selkeitä ja mitattavissa olevia tavoitteita ja määritellään tarkka aikataulu, jotta ne tuottaisivat konkreettisia tuloksia kaikille eurooppalaisille.

Tarkoituksena on saada mukaan julkisia ja yksityisiä toimijoita, kuten EU:n jäsenvaltioita, kuntia ja alueita, tutkimuslaitoksia, yrittäjiä ja sijoittajia, jotta saadaan aikaan todellisia ja pysyviä vaikutuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Espoon kaupunki on kiitettävästi hakeutunut mukaan ns. kaupunki missioon: Climate Neutral and Smart Cities by 2030. Tämän lisäksi on neljä muuta missiota, joista useissa Espoon kannattaisi Espoo-tarinansa ja Kestävä Espoon ohjelmansa mukaisesti olla mukana. Kyse on myös rahoituksen saamisesta kaupungin tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Älykaupunkikehityksen lisäksi merkityksellisiä Espoon vastuulla olevia toimintakenttiä ovat etenkin merien ja vesistöjen sekä maaperän puhtauteen kohdistuvat missiot. Nämä tarjoavat suuria mahdollisuuksia viedä eteenpäin Espoon luontoon ja ympäristöön kohdistuvia toimia ja hankkia niihin myös kaupungin ulkopuolista rahoitusta.

Merkittävä missio on ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen”, jolla tuetaan vähintään 150:tä Euroopan aluetta ja yhteisöä, jotta niistä tulisi ilmastonmuutoksen kestäviä vuoteen 2030 mennessä. Tämän aiheen merkittävyyden osalta haluamme viitata 28.2. Helsingin Sanomissa julkaistuun laajaan asiantuntija-artikkeliin, jossa hyvin havainnollisesti kuvattiin meritulvan vaikutusalueita Espoossa ja Helsingissä. Tarvittaviin toimenpiteisiin on saatavissa huomattavaa rahoitustukea EU:n missioista ja näiden avulla myös muista EU:n rahoituslähteistä.

Monet näistä rahoitushauista ovat parhaillaan auki. Ehdotuksemme on, että kaupunki pyytää Uudenmaan liittoa toimimaan tämän missiohaun päähakijana. Espoo valmistelisi hakemusta osaltaan esimerkiksi Helsingin kaupungin ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita voivat jo hakuvaiheessa tai myös päähakijoina olla esimerkiksi Luonnonvarakeskus LUKE sekä Uudenmaan ELY-keskus.

Valtuustoaloitteena me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Espoon kaupunki yhteistyökumppaneidensa kanssa hakeutuisi EU:n missiohankkeiden demonstraatiokaupungiksi, joka esimerkillisesti hoitaa luonnon puhtauteen ja ilmastonmuutoksen hallintaan kohdistuvia toimia ja hankkii tarvittaviin toimenpiteisiin myös EU-rahoitusta.

Espoossa 28.2.2022 Markku Markkula (Kok.) ja Meri Löyttyniemi (Vihr.)

Nevanlinna Risto
Kilpijoki Kerttu-Liisa
Katainen Mervi
Aro Olli
Kauste Mika
Seppälä Peppi
Laakso Ville
Laiho Mia
Nieminen Pinja
Karimäki Johanna
Nores Mia
Hietanen-Tanskanen Ira
Elolahti Auli
Hertell Sirpa
Ruoho Veera
Vanhanen Joel
Kauma Pia
Elo Tiina
Laukkanen Antero
Poutala Mika
Hopsu Inka
Juuti Sini
Elo Simon
Lindholm Julia
Kivekäs Liisa
Palomäki Ulla
Vehmanen Emma-Stina
Marttila Helena
Havu Isto
Hyrkkö Saara
Puntila Päivi
Saramäki Sara
Kemppi-Virtanen Pirjo