Valtuustoaloite Keronen Espoo irtisanoutuu Olen Antirasisti -kampanjasta

25.4.2022 valtuustoaloite Keronen Espoo irtisanoutuu Olen Antirasisti -kampanjasta

Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasisti -kampanja ei ole rasismin vastainen, vaan nimensä mukaisesti "antirasistinen". Antirasismi taas ei ole sama asia kuin rasismin vastustaminen tai tasa-arvon ajaminen, vaikka se saattaa jonkun näkökulmasta siltä kuulostaa.

Antirasismi perustuu niin sanottuun "kriittiseen rotuteoriaan". Kriittisessä rotuteoriassa rotu ja etnisyys nostetaan kaikkien asioiden keskiöön. Se on siis täysin päinvastainen asia kuin mitä rasismin vastustaminen. Martin Luther Kingin unelma oli, että ihmisiä kohdeltaisiin ihmisinä eikä heidän rotuunsa, ihonväriinsä tai etnisyyteensä kiinnitettäisi enää huomiota.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoon kaupunki sanoutuu irti Olen Antirasisti -kampanjasta.

Espoossa 25.4.2022

Jiri Keronen, valtuutettu (PerusS)

Järvinen Hannu
Lahtinen Teemu