Valtuustoaloite Karimäki aurinkoenergian edistämiseksi

25.1.2021 Valtuustoaloite aurinkoenergian edistämiseksi

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää vähäpäästöisiä energiaratkaisuja. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa sähköä ja aurinkokeräimillä lämmittää vettä. Aurinkoenergian kulutus ja kysyntä kasvavat maailmalla nopeasti.

Myös kaupungit voivat edistää hyvää kehitystä. Helsingissä lupaprosessi on helpompi kuin muualla, uutisoi Tekniikka ja talous -lehti syyskuussa 2020, kun aurinkopaneelit asennettiin Oopperatalon katolle. Helsingin kaupunki näyttää suuntaa kevyemmissä lupamenettelyissä. On tärkeää, että myös Espoossa kaiken mittaluokan aurinkoenergiahankkeet etenevät joutuisasti.

Toukokuun 2017 alusta voimaan tullut lakimuutos helpotti merkittävästi aurinkopaneelien ja -keräimien asennusta. Nyt niiden asentaminen ei lähtökohtaisesti tarvitse toimenpide- eikä rakennuslupaa. Lain mukaan toimenpidelupa tarvittaisiin silloin, kun kyse on kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentamisesta tai rakentamisesta. Espoolaisille asukkaille on tärkeää olla tarjolla monipuolista neuvontaa aurinkoenergiakysymyksissä.

Aurinkoenergian edistäminen on tärkeää myös kaupungin omassa rakentamisessa sekä rakennuttamisessa. On keskeistä, että asetetaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet aurinkoenergian edistämiseksi kunnan rakentamisessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,
että asetetaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet aurinkoenergian edistämiseksi kaupungin rakennushankkeissa,
että varmistetaan, että lupaprosessit ovat mahdollisimman kevyet aurinkoenergian edistämiseksi Espoossa
ja että asukkaille on tarjolla monipuolista neuvontaa aurinkoenergiakysymyksissä.

Espoossa 25.1.2021 Johanna Karimäki

Risto Nevanlinna
Jukka Kilpi
Tiina Elo
Mika-Antti Kauste
Saara Hyrkkö
Rauli Virtanen
Aulikki Pentikäinen
Henna Partanen
Noora Koponen
Kaarina Järvenpää
Inka Hopsu
Päivi Raunu
Tiina Pursula
Ekim Özdemir
Johanna Värmälä
Verna Finström
Sirpa Hertell
Mia Laiho
Pinja Nieminen
Jyrki Kasvi
Veera Ruoho