Valtuustoaloite Hyrkkö ja Kauste kulttuurin tukemisesta

7.6.2021 Valtuustoaloite kulttuurin tukemisesta

Covid19-pandemia ja sen taltuttamiseksi asetetut rajoitukset ovat kohdelleet ankarasti kulttuurija tapahtuma-alaa. Luovien alojen merkitys talouden ja työllisyyden kannalta on hyvin merkittävä. Toisaalta moni alalla työskentelevä ihminen toimii ns. epätyypillisissä työsuhteissa, esimerkiksi silpputöissä, freelancerina tai yksinyrittäjänä, jolloin yhteiskunnan turvaverkot voivat olla puutteellisia.

Valtio on jakanut erilaisia kriisitukia alalle, mutta kaikki tukea tarvitsevat eivät ole päässeet niiden piiriin. Akuuttien tukitoimien lisäksi on tarpeen pohtia, miten alaa autetaan toipumaan yli vuoden kestäneestä poikkeusajasta ja kukoistamaan sen jälkeen.

Kunnilla on merkittävä rooli kulttuurin rahoituksessa ja vastaavasti kulttuurilla on merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoiman rakentamisessa. Siksi myös Espoon kannattaa ottaa aktiivinen rooli kulttuuri- ja tapahtuma-alan uudelleenkäynnistyksessä ja espoolaisten toimijoiden tukemisessa.

Tutkija Leevi Saari kartoitti Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n teettämässä selvityksessä keinoja, joilla mm. kunnat voivat tukea kulttuuri- ja taidealaa pandemian jälkeen. Keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi suorat rahalliset tuet, vuokrien ja muiden kiinteiden kustannusten helpottaminen, kaupungin tilojen luovuttaminen kulttuurialan toimijoiden työtiloiksi sekä muut kuin rahalliset tuet (esim. tapahtumasähkö pienimuotoisia tapahtumiin ja julkisten tilojen lupakäytäntöjen helpottaminen). Lisäksi kulttuuri- ja taidealan kysyntää voidaan tukea tehokkaasti esimerkiksi kulttuuriseteleiden ja julkisten hankintojen avulla.

Suomen julkisella sektorilla on kansainvälisesti vertailtuna poikkeukselliset edellytykset tukea kulttuurialan kysyntää. Esimerkiksi kehittynyt kulttuurisetelijärjestelmä mahdollistaa tuen tarkan kohdentumisen, kuitenkin yksilöllisesti ihmisten erilaiset preferenssit huomioiden. Se myös osaltaan turvaa kuntalaisten oikeutta kulttuuriin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo ryhtyy toimenpiteisiin tukeakseen eri tavoin kulttuuri- ja tapahtuma-alojen yrittäjiä, työntekijöitä ja freelancereita sekä selvittää mahdollisuuden jakaa kulttuuriseteleitä kaupungin työntekijöille.

Espoossa 7.6.2021 Saara Hyrkkö (vihr) Mikki Kauste (vihr)

Juri Aaltonen
Johanna Karimäki
Tiina Elo
Henna Partanen
Noora Koponen
Johanna Värmälä
Paula Viljakainen
Rauli Virtanen
Mari Anthoni
Veera Ruoho
Anitra Ahtola
Helka Hosia
Risto Nevanlinna
Pinja Nieminen
Päivi Raunu
Tiina Ahlfors
Aulikki Pentikäinen
Jaana Jalonen
Ekim Özdemir
Maria Guzenina
Liisa Kivekäs
Habiba Ali
Kaarina Järvenpää
Inka Hopsu