Valtuustoaloite Espoon kaupungin omistamien maiden tarjoamiseksi osaksi Nuuksion kansallispuistoa

22.8.2022 Elo Tiina, Nevanlinna valtuustoaloite Espoon kaupungin omistamien maiden tarjoamiseksi osaksi Nuuksion kansallispuistoa

Kansallispuistojen tarkoitus on vaalia maamme hienoimpia luontokohteita ja niiden monimuotoisuutta. Sen lisäksi tavoitteena on edistää luontoharrastusta, tutkimusta sekä luonnon virkistyskäyttöä. Tuoreissa kävijätutkimuksissa kansallispuistovierailun perinteiset syyt – luontoelämykset ja luonnon puhtaus, maisemat ja käynnin hyvinvointivaikutus – nousevat entistä vahvemmin esille.

Nuuksion kansallispuiston ja sitä ympäröivien luontoalueiden muodostama kokonaisuus on ekologisesti yhtenäisenä säilynyt ja valtakunnallisestikin merkittävä kokonaisuus, joka edustaa riittämättömästi suojeltuja hemi- ja eteläboreaalisen vyöhykkeen metsäekosysteemejä. Nuuksion järviylänkö on Espoon Keskuspuiston ohella Espoon merkittävin osa maakunnallisesti arvokasta viheralueiden verkostoa eli viherkehää.

 Nuuksion kansallispuisto on kasvattanut viime vuosina suosiotaan valtavasti. Kahdessakymmenessä vuodessa kävijämäärä on yli kolminkertaistunut ja viime vuonna kävijöitä oli yli 300 000. Pääkaupunkiseudun väkimäärän kasvaessa kansallispuisto sekä siihen yhteydessä olevat luontoalueet ovat edelleen lisääntyvän virkistyspaineen kohteina. Kuluminen näkyy jo nyt kansallispuiston suosituimpien osien luonnossa. Toisaalta Metsähallituksen tekemä kännykkäseuranta osoittaa, että retkeilijöitä liikkuu laajasti eri puolilla kansallispuistoa.

Jotta Nuuksion kansallispuiston luontoarvot voidaan säilyttää lisääntyvästä virkistyskäytöstä huolimatta, on kansallispuistoa perusteltua laajentaa. Näin voidaan ohjata kasvavaa virkistyspainetta kestävämmin, tarjota kasvavalle kävijämäärälle monenlaisia luontoelämyksiä ja rauhoittaa toisia alueita luontoarvojen turvaamiseksi.

 Espoo päätti vuonna 2008 esittää 550-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi uusien suojelualueiden perustamista yhteensä 550 hehtaarin verran. Tänä vuonna Espoon kaupunki täyttää 50 vuotta. Tätä olisi arvokasta juhlistaa suojelemalla Nuuksion järviylänköön kuuluvia kaupungin omistamia luontoalueita ja esittämällä niiden liittämistä osaksi suurinta luontohelmeämme Nuuksion kansallispuistoa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki selvittää, mitkä kaupungin omistuksessa olevat, luonnoltaan arvokkaat ja kansallispuistoon luontevasti liittyvät alueet olisivat liitettävissä Nuuksion kansallispuistoon ja tarjoaa niitä valtiolle osaksi Nuuksion kansallispuistoa.

Espoossa 22.8.2022

Tiina Elo, kaupunginvaltuutettu, Vihreät ja Risto Nevanlinna, kaupunginvaltuutettu, Vihreät

Nevanlinna Risto
Karimäki Johanna
Löyttyniemi Meri
Värmälä Johanna
Partanen Henna
Cederlöf Karin
Hopsu Inka
Seppälä Peppi
Marttila Helena
Kauste Mika
Keisteri-Sipilä Elli
Koponen Noora
Hyrkkö Saara
Ülle Auli
Kajava Henna
Ahlfors Tiina
Aaltonen Juri
Uotila Kari
Laakso Mikko
Siivola Marjaana
Arstila Leila
Laakso Ville
Saramäki Sara
Ruoho Veera