Valtuustoaloite energian säästämiseksi talvella 2023

12.9.2022 valtuustoaloite Aaltonen energian säästämiseksi talvella 2023

Putinin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut Eurooppaan vakavan energiakriisin ja uhkaa johtaa Suomessakin jopa sähkön loppumiseen talvella 2023.

Suomen, Espoon ja suomalaisten pitää osoittaa, että emme taivu Venäjän kiristyksen edessä. Me pystymme vähentämään energiakriisin vaikutuksia mm. vähentämällä sähkön kulutusta. Sähkön ja yleisesti energian kulutuksen leikkaaminen on yksi pieni tapa osoittaa tukea Ukrainalle. Me kestämme energiakriisissä ja pysymme Ukrainan tukena.

Me allekirjoittaneet esitämme valtuustoaloitteena, että Espoon kaupunki selvittää kattavasti keinot ja toimenpiteet, joilla pystyttäisiin vähentämään kaupungin energian ja sähkön kulutusta 1.1.2023 – 31.3.2023 vähintään 10 prosentilla verrattuna vuoden takaiseen. Harkittavaan keinovalikoimaan voivat kuulua mm. valaistuksen vähentäminen, sisälämpötilojen alentaminen, mutta myös mm. uima-, jää- ja urheiluhallien ja vastaavien tilojen toiminnan muuttaminen, rajaaminen tai jopa väliaikainen sulkeminen.

Toteutettavien energiansäästökeinojen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ekologisesti kestäviä eivätkä ne saa esim. lisätä turvattomuutta tai syrjäytymistä.

Espoossa 12.9.2022
Juri Aaltonen, valtuutettu, SDP

Kivekäs Liisa
Löyttyniemi Meri
Katainen Mervi
Värmälä Johanna
Kajava Henna
Nevanlinna Risto
Guzenina Maria
Ahlfors Tiina
Laakso Mikko
Sistonen Markku
Pentikäinen Aulikki
Jama Mohamed Ali
Marttila Helena
Karimäki Johanna
Keisteri-Sipilä Elli
Cederlöf Karin
Elo Tiina
Koponen Noora
Nores Mia
Poutala Mika
Vehmanen Emma-Stina
Ruoho Veera
Elo Simon
Hyrkkö Saara
Kauste Mika
Laakso Ville
Saramäki Sara