Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunta toimii sekä kuntavaaleissa että valtiollisissa vaaleissa. Se kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on mm.

 • vaalista tiedottaminen (kuuluttaminen)

 • kunnan muiden vaaliviranomaisten kouluttaminen

 • vaalimateriaalin jakelu ja kalusteiden toimitus äänestyspaikkoihin

 • vaalitietojärjestelmän käyttöönotto

 • ennakkoäänestyksen valmistelut

 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut

 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut

 • vaaliluetteloiden vastaanotto ja jakelu vaalilautakunnille

 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen

 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

 

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on lisäksi

 • Ehdokashakemusten käsittely ja ratkaiseminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

 • Ennakkoäänten laskeminen ja tiedottaminen

 • Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen

 • Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Keskusvaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote 

keskusvaalilautakunnan sihteeri
Matti Aaltonen
PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. +358 40 6368959
matti.aaltonen@espoo.fi

Otteen saa kokoussihteeriltä.