Espoon osallisuusmalli

Espoon osallisuusmalli kertoo, miten asukasosallisuutta toteutetaan Espoossa.

Espoon osallisuusmalli koostuu neljästä osasta:

1) Osallisuusvisio;

Kaikki espoolaiset voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa
kehittämiseen. Tässä osassa määritellään, mitä osallisuudella ja
osallistumisella mallissa tarkoitetaan.

2) Tavoitteet ja linjaukset

kertovat, miksi asukkaiden osallistuminen
on kaupungille tärkeää ja mitä siinä erityisesti painotetaan.

3) Suunnitelmallinen osallisuus- ja vuorovaikutustyö

on avain toimintakulttuurin muuttamiseen osallistavasta hallintokulttuurista kohti uudenlaista kumppanuuteen perustuvaa verkostosuhdetta. Siinä mm. asukkaiden vapaaehtoistoiminta ja asiantuntijuus tunnistetaan mahdollisuutena ja resurssina.

4) Osallistumisen kulmakivet

on koottu asukkaiden osallistumiseen liittyvistä linjauksista.

Espoon osallisuusmalli antaa osallisuustyölle vision, tavoitteet ja linjaukset, tavat tehdä vuorovaikutustyötä sekä osallistumisen kulmakivet.