Työkaluja kehittämisen tueksi

Espoon kaupunki on laatinut 6Aika-hankkeissa syntyneistä töistään julkaisuja Make with Espoo -tuoteperheen alle. Tuoteperheeseen kuuluu kolmen tason julkaisuja: teoreettisia viitekehyksiä, malleja tarjoavia käsikirjoja ja konkreettisia Espoon toteutuksia esitteleviä sovellusesimerkkejä.

Kaikki julkaisut ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jalostettavissa edelleen. Tekstejä saa kopioida ja julkaista, kunhan mainitsee lähteen.

Alle linkitetyt julkaisut eivät ole saavutettavia (lukuun ottamatta julkaisuja Hackathon jatkokehityspolkujen prosessikuvaus, Yhteiskehittämisen ABC -työkirja ja Innovaatiotoiminnan jatkopolut), koska ne on julkaistu ennen digipalvelulain voimaan astumista ja kohderyhmä on asiantuntijayhteisö. Jos kuitenkin tarvitsisit jostakin julkaisusta saavutettavan tiedoston, annathan meille palautetta: palvelukehitys@espoo.fi

Viitekehykset