Kaupunginosajako on tärkein kaupungin hallinnossa käytettävä aluejako.  Kaupunginosille on määrätty nimet ja rajat, jotka ilmenevät muun muassa Espoon opaskartasta.

Espoo jakautuu seitsemään suuralueeseen, joista jokaiseen kuuluu useita kaupunginosia. Suuralueita käytetään monilla kaupungin hallinnon aloilla kuten tilastoinnissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja yleiskaavoituksessa.

Alemman tason jakoja taas ovat kaupunginosien jako osa-alueisiin ja edelleen suurkortteleihin ja kortteleihin. Niiden rajoja ja nimiä ei aina ole virallisesti vahvistettu. Opaskarttaan nimet on painettu kaupunginosien nimiä pienemmällä. 

Espoon kaupunginosat ja osa-alueet

Koko Espoo