Energiaratkaisuja kaikenlaisille alueille

Espoo pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää, että käytämme energiaa entistä fiksummin ja hyödynnämme uusiutuvia energianlähteitä. Liikenteen päästöt ovat kolmannes Espoon päästöistä ja sähköistyvän liikenteen myötä kotilataaminen yleistyy erilaisissa kiinteistötyypeissä. Kannustamme erilaisia toimijoita tekemään kestäviä ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Teemme yhteistyötä taloyhtiöiden ja yritysten kanssa vaikuttavampien tulosten saavuttamiseksi.

Tiedätkö miten sinä voit edistää energiatehokkuutta taloyhtiössäsi? Katso miten espoolainen Pieta sai päivitettyä taloyhtiönsä energiatehokkuuden uudelle tasolle.

Espoossa on monentyyppisiä asuinalueita, kaupan alueita, teollisuus- ja työpaikka-alueita. Ne poikkeavat toisistaan esimerkiksi rakennustyypeiltään, toiminnoiltaan ja tiiviydeltään.  

Kaikenlaisilla alueilla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä, kun huomioidaan alueen erityispiirteet.  

Näin etenet energiaremontin tai sähköautojen latausinfran asennuttamiseksi taloyhtiössä: 

  1. Kartoittakaa tilanne ja vaihtoehdot: Motivan verkkosivut ovat erinomainen tietopaketti:

  1. Energiaremontin tai sähköautojen latauspisteiden kartoittaminen taloyhtiössä. Valtuudet energiaremontin kartoitukseen tai latauspisteiden asentamiseen tarvitaan aina taloyhtiöltä. Käsitelkää nämä yhtiökokouksessa. Energiakartoituksen hinta on yleensä muutamat tuhat euroa, joka on pieni summa tulevaisuuden säästöihin peilatessa.  

  1. Energiakartoitukset ja sähköautojen latausinfran parhaat vaihtoehdot saat palveluntarjoajilta. Niiden sisältö voi vaihdella, joten kannattaa perehtyä huolella isännöitsijän kanssa mitä tilataan suhteessa tarpeisiin. 

  1. Toteuttakaa suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi. Jos sähköautojen latausinfran rakentaminen kuuluu suunnitelmaan, ottakaa tämä huomioon. Energiaremontteihin(ulkoinen linkki) ja latausinfran asentamiseksi(ulkoinen linkki) on saatavilla avustuksia, joten nämä on hyvä huomioida heti alussa, sillä tuen hakemiset tulee monesti tehdä ennen remonttien aloitusta. 

  1. Taloyhtiö toteuttaa energiaremontin ja/tai sähköautojen latausinfran asentamisen. Em. tuet maksetaan remontin toteutumisen jälkeen.