Puistojumpat ja liikuntatuokiot kaupungin mailla

Espoossa on mahdollista järjestää puistojumppia ja muita liikuntatuokioita eri puolilla kaupunkia. Jumppaa varten tulee hakea maankäyttölupaa. Lupakäytäntö riippuu jumpan sijainnista ja maksullisuudesta.

Maankäyttöluvan hakeminen