Rakennustyömaan ja talotekniikan aloituskokoukset

Aloituskokous on lupapäätöksessä määrätty rakentamisen laadun varmistamiseen tarkoitettu menettely. Aloituskokous sovitaan vastaavan työnjohtajan ja kvv-/iv työnjohtajan toimesta puhelimitse soittoaikana kyseisen kaupunginosan rakenne- tai lvi-insinöörin kanssa.

Rakennustyömaan ja talotekniikan aloituskokoukset