Uusi Espoon sairaala avataan maaliskuussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.2.2017 klo 17.27

Espoon sairaalan tarina alkaa sadan vuoden takaa. Espoon sairaalan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1917, ja sairaalatoiminta pääsi alkamaan Muuralassa vuonna 1920. Silloisessa sairaalassa oli Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten yhteinen epidemiaosasto.

Maaliskuussa avattava uusi Espoon sairaala on ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamiskeskus ja kotona asumisen tukipalvelu. Sairaala palvelee Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaita – myös seiniensä ulkopuolella. Se on myös laajin julkisen taiteen kohde Espoossa.

Uusi sairaala korvaa Puolarmetsän ja Muuralan sairaalat, Jorvin terveyskeskusosastot sekä Kauniaisten ja Kirkkonummen terveyskeskussairaalat. Erikoissairaanhoidon palvelut säilyvät Jorvin sairaalassa. Myös päivystysvastaanotot terveysasemilla ja virka-ajan ulkopuolinen päivystys Jorvin sairaalassa jatkuvat entisellään.


Ikäihmisten hoidon ja kuntoutuksen osaamiskeskus

  • Monipuolinen ja rajoja ylittävä. Sairaalarakennuksessa on viisi osastoa (255 paikkaa) ja saattohoitoyksikkö Villa Glims (15 paikkaa). Lisäksi Jorvin päivystysrakennuksessa on akuutin geriatrian päivystysosasto (22 paikkaa). Espoon sairaalan palveluihin kuuluvat myös etäkuntoutus, kotisairaala, poliklinikat, hammashoitola ja apuvälineyksikkö. Erikoislääkäripalvelut hankitaan HUS-Jorvin sairaalasta, ja tukipalvelut, kuten röntgen, laboratorio, välinehuolto, lääkehuolto, ruokahuolto, logistiikka, aula- ja turvallisuuspalvelut ovat yhteisiä HUS-Jorvin kanssa.
  • Ihmistä varten, mukana arjessa. Potilas on pääosassa. Tarjoamme kuntoutusta kuusi tuntia päivässä. Läheiset ja henkilökohtainen valmentaja ovat kuntoutuksessa potilaan tukena. Yhden hengen potilashuoneet tarjoavat yksityisyyttä. Yhteisölliset oleskelutilat, etäyhteydet ja potilaspädit auttavat säilyttämään kontaktit arkielämään.
  • Laadukas ja tehokas. Asiat sujuvat kuin liukumäessä: nopeasti hoitoon, kuntoutukseen ja takaisin kotiin mahdollisimman hyvässä kunnossa.
  • Esteettinen ja viihtyisä. Arkkitehtuuri, taide ja luonto tuovat iloa, positiivisuutta ja huumoria kuntoutumiseen. Taide palvelee kaikkien sairaalan käyttäjien ja myös henkilöstön hyvinvointia. Sairaalaa varten on suunniteltu kuusi uutta tilausteoskokonaisuutta, ja lisäksi potilashuoneisiin ja muihin tiloihin on sijoitettu noin 270 taideteosta EMMA - Espoon modernin taiteen museon kokoelmista.
  • Ekologinen. Muunneltavat tilat, aurinkokeräimet ja lämmön talteenotto ovat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Uutta johtamista

Perinteinen sairaalan johtamismalli lähtee ammattiryhmistä siten, että lääkäri johtaa lääkäreitä, hoitaja hoitajia ja terapeutti terapeutteja. Espoon sairaalassa luovutaan ammattikuntalähtöisestä johtamismallista: tässä sairaalassa johdetaan potilaiden hoitoa.

Linkit

Uusi Espoon sairaala netissä: www.espoo.fi/espoonsairaala  
Kuvia ja taustatietoa uudesta Espoon sairaalasta 
Ainutlaatuinen taidekokonaisuus uudessa Espoon sairaalassa