Ensimmäinen tontinvalintatilaisuus järjestetään 7.11.

Kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Syksyllä 2017 järjestettävässä tonttihaussa luovutetaan 34 tonttia.

Syksyn 2017 tonttihaun tonttien varaustilannetta voi seurata reaaliaikaisena nettisivujen luettelossa sekä karttakohteina karttapalvelussa . Varaustilanne muuttuu tontinvalintatilaisuuspäivinä 7.11, 21.11, 12.12.

Tontit ovat selailtavissa karttapalvelussa ja tonteista löytyy yksityiskohtaista tietoa tämän sivun alalaidan dokumenteista. Tonttien tietoihin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää. Sivun alalaidasta löytyy myös tonttihaun yleisohjeet sekä kauppakirja- ja maanvuokrasopimusmallit.

Huom! Tonttien esitemateriaalia on päivitetty 27.10.2017 Kauklahden Näkinkylän asemakaava-alueen, Kurttilan Taltrikinmäen asemakaava-alueen ja Nupurin osalta. Kauklahden Näkinkylän asemakaava-alueen tonttia koskien on esitemateriaaliin lisätty vielä 3.11.2017 luonnos alustavasta rakennettavuusselvityksestä ja alustavien rakennettavuusselvitysten selitteet sekä lisätty 6.11.2017 Maaperän kunnostuksen toimenpideraportti.

Tonttihaku perustuu arvontaan eli tontin pääsee valitsemaan arvonnan mukaisessa järjestyksessä. Arvonnassa ovat etusijalla espoolaiset hakijat eli ne, joiden väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta 1.1.2017 lähtien on ollut Espoo. Hakuun voi osallistua vain tonttihaun alkaessa 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tonttia ei luovuteta henkilölle, joka on jo saanut Espoon kaupungilta tontin tai tonttiosuuden alle 10 vuoden aikana tonttihaun alkamisesta. Yleistä tietoa Espoon tonttihaun periaatteista löytyy Usein kysytyt kysymykset -sivulta.

Tonttien hakuaika alkoi maanantaina 11.9.2017 klo 9.00 ja päättyi perjantaina 29.9.2017 klo 12.00. Tonttihakuun jätettiin 394 hyväksyttyä hakemusta. Tonttihaun etenemisestä tiedotetaan näillä nettisivuilla sekä sähköpostitse tontinhakijoille.

Tontinhakijoille tärkeät päivämäärät syksyn omakotitonttihaussa ovat seuraavat:

  • Arvonta ja arvontanumeron ilmoittaminen tontinhakijoille: 2.10.
  • Infotilaisuus: 11.10.2017 noin klo 17-19.30
  • Ensimmäinen tontinvalintatilaisuus: 7.11. klo 10-16
  • Mahdollinen toinen tontinvalintatilaisuus: 21.11. klo 10-16
  • Mahdollinen kolmas tontinvalintatilaisuus: 12.12. klo 10-16

Päivämäärät ovat alustavia ja niihin saattaa tulla muutoksia. Hakijat kutsutaan tilaisuuksiin arvontanumeron perusteella: infotilaisuuteen kutsuttiin kaikki tonttihakemuksen jättäneet ja ensimmäiseen tontinvalintatilaisuuteen on kutsuttu arvontanumerot 1-80. Nämä lukumäärät arvioidaan vuosittain riippuen hakijoiden ja tonttien lukumäärästä.

Tontin varauksen yhteydessä veloitetaan varausmaksu 2000 euroa, joka hyvitetään kauppahinnassa tai ensimmäisessä vuokraerässä. Vuokrasopimukset ja kauppakirjat allekirjoitetaan tammi- helmikuussa 2018 (poislukien Nupurin tontit). Tontille on rakennettava asuinrakennus kolmen (3) vuoden kuluessa tontin luovutuksesta valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen käyttöönotetuksi.

Syksyn 2017 omakotitonttihaku perustuu kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston EKY:n päätökseen 5.6.2017 § 57. Päätöksen jälkeen tonttihausta on poistettu kuusi tonttia. Lisäksi EKY päätti kokouksessaan 28.8.2017 § 7 lisätä tonttihakuun yhden tontin Kauklahdesta. Yhteensä tontteja luovutetaan siis 34. Lue lisää: Omakotitonttihausta 2017 poistettu 6 tonttia ja lisätty 1 tontti (pdf, 13 Kt).

Infotilaisuuden 11.10.2017 esitykset:
Tonttiyksikkö (pdf, 198 Kt)
Kaupunkisuunnittelukeskus (pdf, 3962 Kt)
Rakennusvalvontakeskus (pdf, 661 Kt)
Geotekniikkayksikkö (pdf, 7696 Kt)

Ohjeet 2017 (pdf, 30 Kt)
Överlåtelse 2017 (pdf, 30 Kt)
Instructions 2017 (pdf, 33 Kt)

Yleiskartta omakotitonttihaun tonteista (jpg, 745 Kt)

Taulukko ainoastaan vuokrattavista tonteista (pdf, 5 Kt)
Kartat ainoastaan vuokrattavista tonteista (pdf, 2276 Kt)

Taulukko myytävistä tai vuokrattavista tonteista (pdf, 6 Kt)
Kartat myytävistä tai vuokrattavista tonteista (pdf, 4374 Kt), 5075 K

Kauppakirjamalli (pdf, 11 Kt)
Maanvuokrasopimusmalli

I