Kaupunki luovuttaa omakotitontteja tonttihakujen kautta

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kokouksessaan 5.5.2014 § 43, että kaupunki luovuttaa 91 omakotitonttia omatoimiseen rakentamiseen syksyllä 2014 järjestettävän tonttihaun kautta.

Tontit sijaitsevat Kuurinniityssä, Kauklahdessa, Kurttilassa, Åminnessa, Muuralassa, Lintuvaarassa, Laaksolahdessa, Karhusuolla, Perusmäessä ja Lahnuksessa. Tontit ovat pinta-aloiltaan 425 -1308 neliömetriä ja rakennusoikeuksiltaan 136 - 279 kerrosneliömetriä. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata.

Taulukko haettavista tonteista

Vuoden 2013 tonttihaussa luovutettiin tontteja mm. Rykmentinmäestä Lintuvaarasta.

Kartat haettavista tonteista

Tontinhakijoille arvotaan järjestysnumerot hakuajan jälkeen suoritettavassa arvonnassa. Tontit valitaan tontinvalintatilaisuudessa arvonnan mukaisessa järjestyksessä.

Tonttien hakuaika alkaa maanantaina 15.9.2014 ja päättyy perjantaina 3.10.2014 klo 12.00.

Tontille on rakennettava asuinrakennus kolmen (3) vuoden kuluessa tontin luovutuksesta valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen käyttöönotetuksi.

Yksityiskohtaiset tiedot tonteista ja hakumenettelystä sekä hakemuksen jättämisestä löytyvät internetistä (www.espoo.fi/omakotitontit) viimeistään tonttihaun alkaessa syksyllä. 

Julkaistu 18.6.2013 klo 9.18 , päivitetty 12.6.2014 klo 10.10

Aihealue:
  • Rakentaminen, 
  • Tontit (asuminen)
Kohderyhmä:
  • Rakentajat