Omatoimisen rakentamisen omakotitonttihaku järjestetään 15.9.-3.10.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kokouksessaan 5.5.2014 § 43, että kaupunki luovuttaa 91 omakotitonttia omatoimiseen rakentamiseen syksyllä 2014 järjestettävän tonttihaun kautta.

Tontit sijaitsevat Kuurinniityssä, Kauklahdessa, Kurttilassa, Åminnessa, Muuralassa, Lintuvaarassa, Laaksolahdessa, Karhusuolla, Perusmäessä ja Lahnuksessa. Tontit ovat pinta-aloiltaan 425 -1308 neliömetriä ja rakennusoikeuksiltaan 136 - 279 kerrosneliömetriä. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata.

Lintuvaarasta korttelin 50243 tontti 11 ja Lahnuksesta korttelin 87019 tontit 2 ja 4 sekä korttelin 87018 tontti 4 on vedetty pois tonttihausta, koska ne eivät ole vielä rakennettavissa.

Taulukko haettavista tonteista

Vuoden 2013 tonttihaussa luovutettiin tontteja mm. Rykmentinmäestä Lintuvaarasta.

Kartat haettavista tonteista

Tonttien hakuaika alkaa maanantaina 15.9.2014 ja päättyy perjantaina 3.10.2014 klo 12.00.

Tonttihakuun osallistuneille arvotaan järjestysnumerot hakuajan jälkeen suoritettavassa arvonnassa. Tontit valitaan tontinvalintatilaisuudessa arvonnan mukaisessa järjestyksessä.

Tontille on rakennettava asuinrakennus kolmen (3) vuoden kuluessa tontin luovutuksesta valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen käyttöönotetuksi.

Yksityiskohtaiset tiedot tonteista ja hakumenettelystä sekä hakemuksen jättämisestä löytyvät internetistä (www.espoo.fi/omakotitontit) viimeistään tonttihaun alkaessa.

Julkaistu 18.6.2013 klo 9.18 , päivitetty 21.8.2014 klo 10.24

Aihealue:
  • Rakentaminen, 
  • Tontit (asuminen)
Kohderyhmä:
  • Rakentajat