Kaupunki luovuttaa omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen

Kaupunki myy ja vuokraa vuosittain omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen. Syksyn 2015 omakotitonttihausta vapaaksi jääneitä tontteja luovutettiin jatkuvan haun kautta, joka alkoi 7.3.2016. Kaikki jatkuvassa haussa olleet tontit on luovutettu ja haku on päättynyt. Syksyn 2016 arvontaan perustuvan omakotitonttihaun hakuaika alkoi maanantaina 12.9.2016 klo 10 ja päättyi perjantaina 30.9.2016. Arvontaan perustuvan tonttihaun etenemisestä tiedotetaan tontinhakijoille sähköpostitse.

Tontinvalintatilaisuuksissa 10.11.2016, 24.11.2016 ja 15.12.2016 varattiin yhteensä 45 tonttia. Varaamatta jäi 5 tonttia. Varaamatta jääneet tontit siirtyvät seuraavaan kaupungin järjestämään tonttihakuun.


Syksyn 2016 tonttihaun varaustilanne on nähtävissä alasivulla ja karttapalvelussa.

Tonttihaun esitemateriaali on nähtävissä aluekohtaisesti tämän sivun alaosasta kohdasta ”Lisätietoa”. Tontit ovat selailtavissa myös karttapalvelun kautta. Yleistä tietoa Espoon tonttihausta löytyy Usein kysytyt kysymykset -sivulta.

Haussa oli yhteensä 50 tonttia. Ne sijaitsevat Kuurinniityssä, Henttaalla, Saunalahdessa, Kauklahdessa, Kurttilassa, Laaksolahdessa, Järvenperässä ja Kalajärvellä. Tontit ovat pinta-aloiltaan 446-1800 m2 ja rakennusoikeuksiltaan 136-360 k-m2.

Tonttihaun 2016 yleisohjeet (pdf, 31 Kt)
Överlåtelse av egnahemshustomter för byggande i egen regi 2016 (pdf, 30 Kt)
Detached house plots available for self-build homes in 2016 (pdf, 35 Kt)

Taulukko vain vuokrattavista tonteista (pdf, 5 Kt)
Taulukko vuokrattavista tai myytävistä tonteista (pdf, 7 Kt)

Hakuaikana tonttihakemuksen täyttäneiden henkilöiden hakukelpoisuus tarkistettiin ja hyväksytyille hakemuksille arvottiin valintanumerot (1, 2, 3, ->hakemusten lukumäärä). Hakijat pääsivät valitsemaan haluamansa tontin arvonnan mukaisessa järjestyksessä tontinvalintatilaisuudessa. Varausmaksu 1000 € tuli maksaa joko käteisenä tai pankkikortilla. Lisätietoja varausmaksun maksamisesta (pdf, 238 Kt).

Valinnassa olivat etusijalla espoolaiset hakijat eli ne, joiden väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta 1.1.2016 lähtien on ollut Espoo. Tonttia ei luovuteta henkilölle, joka itse tai hänen avo-/aviopuolisonsa on aikaisemman tonttihaun kautta saanut edeltävän 15 vuoden aikana kaupungin tontin tai tonttiosuuden.

Henttaan ja Järvenperän tontit ainoastaan vuokrataan eikä vuokralaisella ole oikeutta lunastaa tonttia vuokra-aikana. Muilta alueilta tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuokralaisella on oikeus myöhemmin ostaa vuokraamansa tontti erikseen määriteltävään käypään hintaan.

Tontille on rakennettava asuinrakennus kolmen (3) vuoden kuluessa tontin luovutuksesta valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen käyttöönotetuksi.

Syksyn 2016 omakotitonttihaku perustuu kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätökseen 6.6.2016 § 67. Osa päätöksessä mukana olleista tonteista on jäänyt pois tonttihausta, lisätietoja tiedotteessa (pdf, 17 Kt).

Kauppakirjamalli (pdf, 11 Kt)
Maanvuokrasopimusmalli (pdf, 20 Kt)to

Infotilaisuuden 18.10.2016 esitykset:
Tonttiyksikkö (pdf, 183 Kt)
Kaupunkisuunnittelukeskus (pdf, 2330 Kt)
Rakennusvalvontakeskus (pdf, 472 Kt)
Geotekniikkayksikkö (pdf, 6516 Kt)makotitontti omakotitontit tonttihaku tonttiarvonta