Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava tähtää vuoteen 2050. Sen tavoitteena on suunnata alueen kehitystä kestävällä tavalla. Alueella on tulevaisuudessakin kyliä ja kaupunkimaisia keskuksia, työpaikkoja sekä luontoa ja kulttuuriympäristöä.Asuntorakentaminen ja työpaikat ohjataan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. 

Valtuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021.
Kaava-aineisto on sivulla hyväksyminen.

Poke kaavakartta

Yleiskaavakartta KH 24.5.2021, KV 7.6.2021

Yleiskaava vastaa muutoshaasteisiin
 

Yleiskaavan alue käsittää yli  kolmasosan  koko Espoon maapinta-alasta. Nykyinen Espoon pohjoisosien yleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 1997. Se ei pysty vastaamaan kasvavan pääkaupunkiseudun ja muuttuvan kaupungin haasteisiin.  

Uudella yleiskaavalla ohjataan lähivuosikymmenten asuinrakentamista, työpaikka-alueita ja liikenneverkkoa ohjataan kokonaisuutena. Kun asuminen ja työpaikat keskitetään keskuksiin, niitä ympäröivien alueiden luonto- ja kulttuuriympäristöt voidaan säilyttää. Pohjois- ja Keski-Espoon nykyiset keskukset kehittyvät ja uusia paikalliskeskuksia rakentuu joukkoliikenneyhteyksien varsille.

Uudella yleiskaavalla ohjataan lähivuosikymmenten asuinrakentamista, työpaikka-alueita ja liikenneverkkoa ohjataan kokonaisuutena. Kun asuminen ja työpaikat keskitetään keskuksiin, niitä ympäröivien alueiden luonto- ja kulttuuriympäristöt voidaan säilyttää. Pohjois- ja Keski-Espoon nykyiset keskukset kehittyvät ja uusia paikalliskeskuksia rakentuu joukkoliikenneyhteyksien varsille.

Tähtäimessä hiilineutraali Espoo 2030
 

Uusi yleiskaava luo edellytykset riittävälle asuntotuotannolle, hyvälle joukkoliikenteelle ja tulevalle Länsiradalle. Niiden tarkempi sijainti ja suunnittelu tapahtuu asemakaavoilla.

Hyväksytyllä yleiskaava-alueella mahdollistetaan noin 40 000 uuden asukkaan ja noin
7 000 työpaikan sijoittuminen alueelle. Mitoituksessa on varauduttu asumisväljyyden kasvuun sekä yleiskaavoituksen edellyttämään yleispiirteisyyteen, jota tarkennetaan jatkosuunnittelussa.

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rakennamme kestävää tulevaisuutta raiteiden ympärille ja edistämme uusia tapoja rakentaa, liikkua ja hyödyntää innovatiivisia energiaratkaisuja.

Yleiskaavoituksen kulku

Lue lisää yleiskaavasta Espoo-lehdestä