Leppävaaran koulu

Leppävaaran koulu ja Veräjäpellon koulu yhdistyvät 1.8.2021 lukien Leppävaaran kouluksi, joka on yhtenäinen peruskoulu (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 23.10.2019 §165). Koulujen yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi mahdollistaa oppilaille ehyen koulupolun alakoulusta yläkouluun. Jos oppilas hakee tammikuussa 2021 uuteen Leppävaaran kouluun ensimmäiselle tai seitsemännelle luokalle, valitse Wilma-lomakkeessa "Leppävaaran koulu". Leppävaaran yhtenäinen peruskoulu aloittaa lukuvuoden 2021–2022 uudessa koulukeskus Monikossa osoitteessa Veräjäpellonkatu 2. 

Leppävaaran urheiluyläkoulu antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää koulu ja urheiluharrastus. Koulussamme on oppilaita noin 250 vuosiluokilla 7-9.

Koulu sijaitsee nykyisin hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä väistötiloissa osoitteessa Lintumetsäntie 12.

Koulun monikulttuurisessa arjessa oppilaat tutustuvat eri kulttuureista tuleviin ikätovereihin, oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja ja yhteiskunnassa tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista.

Opetettavat kielet:
A1-kieli: englanti
A2-kieli: saksa
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: ranska, saksa

Koulun historiaa