Utvecklingsuppgifter för kommunernas kulturverksamhet

Nationella utvecklingsuppgifter

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar finansiering för regionala utvecklingsuppgifter som gäller främjande av en jämlik tillgång till och mångsidig användning av kultur och konst i olika befolkningsgrupper samt skapande av förutsättningar för konstnärligt arbete och konstnärlig verksamhet på olika håll i Finland. 

Regionala utvecklingsuppgifter