OLKA® koordinerar volontärverksamheten på Esbo sjukhus. Fokus i verksamheten ligger vid rofyllda möten. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp till patienter och deras närstående.

Saknar du kamratstöd eller information om patientföreningar? Vill du prata med en volontär? Vill du bli sjukhusvolontär? Ta kontakt: olka@hus.fi eller tfn 050 375 3914.

OLKA är koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. OLKA genomförs i samarbete mellan Esbo sjukhus, EJY och HUS. Läs mer om  OLKA(extern länk) på OLKAs websidor.