Vindängen - VindängensalenVindängen - Vindängensalen

Vindängen utställningar

Med hänvising till Covid-19 och p.g.a. flyttade utställningstider, tar vi för tillfället inte emot nya ansökningar.
Ytterligare info ger vi våren 2022.

Ytterligare info:
Eva Monthén, producent
eva.monthen@espoo.fi 
tel. 050-4303956