Vindängen användarprinciper

Salen lämpar sig väl för t.ex. seminarier och föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, övning och inspelning

Salen används främst av Esbo stad och Musikinstitutet Kungsvägen (grundundervisning i konst).
Dessutom kan eventuella lediga saltider reserveras enligt de användarprinciper som Svenska rum nämnden har godkänt.

Publikkapacitet: 100 personer
Ljud- och ljusteknik
Lämpar sig väl för seminarier och föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, inspelning...
Ingen läktare.

Ytterligare information och bokning av tider:
Eva Monthén, producent
tel. 050-4303956
eva.monthen@espoo.fi

Hagalund