Verkställighetsmedling

Om avtalet eller domstolsbeslutet som gäller vårdnaden om barnet samt boende och umgängesrätt inte genomförs, kan barnets vårdnadshavare eller umgängesförälder söka om verkställighet hos domstolen, som vanligen bestämmer att en verkställighetsmedling ska utföras.

Syftet med den är att få parterna att följa avtalet eller beslutet eller utreda varför dessa inte efterföljs.

Som verkställighetsmedlare i Esbo fungerar sex personer som utnämnts till verkställighetsmedlare, och medlingen utförs alltid som pararbete.

Medlaren kallar parterna till en medlingssession. Medlaren har rätt till alla nödvändiga uppgifter av parterna och andra myndigheter som kan ha betydelse i övervägandet av ärendet. Medlarna utreder också barnets önskemål och åsikt.

Ärenden som gäller verkställandet behandlas i domstolen som särskilt brådskande och medlingstiden är i regel fyra veckor.

Kontaktuppgifterna till socialarbetaren som ansvarar för verkställighetsmedlingen meddelas per post eller telefon.

Kontakperson för verkställighetsmedlare

Andra webbplatser