I Esbo finns många olika vattendrag – diken, bäckar, älvar, sjöar och hav. De flesta sjöarna är koncentrerade till Noux sjöplatå och centrala Esbo. Den största sjön i Esbo är den eutrofa Bodomsjön, belägen i de centrala delarna av Esbo, och det mest betydande strömvattnet är den cirka sju kilometer långa Esbo å som mynnar ut i Esboviken. Till de vattennaturobjekt som är värda ett besök hör till exempel Grundträsk som är känt för sitt rika fågelbestånd samt många mörka myrtjärnar i norra Esbo, såsom Tuckuri, Hauklampi och Kattilträsk. Till de vackraste strömvattenobjekten hör bland annat Mynttilänkoskis ådal och Monikkos bäckdal som slingrar sig i frodiga landskap. Vid Esbos mångsidiga vattendrag kan man till exempel möta en utter, en starkt utrotningshotad havsöring eller en kungsfiskare!

Information om stadens vattenskydd hittar du här.

Hela Esbo