Vardagsjour på hälsostationerna

Välkommen till Esbos hälsostationer! I livshotande situationer ska du alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

Hälsostationerna i Alberga, Esboviken, Hagalund, Iso Omena (Mattby), Kalajärvi, Kilo och Stensvik samt hälsostationen Samaria (Esbo centrum)

  • 09 816 34500 mån–fre kl. 7–16. Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande tfn. 040 6393945

Vi önskar att du i ett brådskande ärende såvitt det är möjligt ringer oss genast efter klockan 7 på morgonen, då vi delar ut jourtider.  Om vi inte ringer tillbaka under förmiddagen i ett ärende som du meddelat att är brådskande, kan du gå till din hälsostation, där man bedömer ditt behov av vård.

Infektionspatienter i Esbo vårdas från början av oktober på Alberga hälsostation, Hälsostationen Samaria och Hagalunds hälsostation. Välj din hälsostation enligt anvisningen i telefonmeddelandet. Vi bedömer dina symtom och ditt behov av vård per telefon. Vid behov bokar vi en mottagningstid för dig på en av de tre infektionshälsostationerna. Du kan också göra en symtombedömning på adressen omaolo.fi(extern länk). Om du känner att du har brådskande behov av vård och symptom på en infektionssjukdom, bedöms ditt behov av vård på Alberga hälsostation, Hälsostationen Samaria eller Hagalunds hälsostation.

Oma Lääkärisi Mattby

  • 09 855 4100 mån tor kl. 7-18 och fre kl. 7-16. Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande tfn. 050 521 0553.

Terveyskeskus Mehiläinen Espoontori (servicesedel)

  • 09 855 4303 ma-pe klo 8-16

Terveystalo Epoontori (servicesedel)

  • 045 7884 0966 mån, ons-fre kl. 8-16 och tis kl. 8-18.

I livshotande situationer ska du alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

Läs mer om brådskande vård mån–fre kl. 16–08, veckoslut och helger