Vanttilan päiväkoti ja lasten liikunnan oppimiskeskus

Detta är ett finskspråkigt daghem. Vanttilan päiväkoti ja lasten liikunnan oppimiskeskus ger dagvård på finska.