Väntetider till socialtjänster för de äldre

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (§ 26: Offentliggörande av väntetider, se Finlex(extern länk)) förpliktigar kommunerna att en gång i halvåret publicera uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om.

Vi publicerar ett genomsnitt av väntetiderna under de två senaste åren. Vi rapporterar väntetiderna fyra gånger per år. Väntetiderna publiceras på denna sida. Dessutom visas meddelandet om väntetiderna i stadens servicecentraler och skickas till Esbo stads äldreråd för kännedom

Genomsnittliga väntetider till socialtjänsterna

Genomsnittliga väntetider till socialtjänsterna
Bedömningen av 
servicebehovet för personer 
över 75 år 

Lagstadgad plikt: senast den 
sjunde vardagen

1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.–31.3.20221.4-30.6.2022
Den genomsnittliga väntetiden från brukarens begäran om bedömning tills staden genomför bedömningen (vardagar) 333443000
Antal personer som under uppföljningsperioden väntat över 7 vardagar från sin begäran om bedömning tills staden genomför bedömningen111210000

 

Stöd för närståendevård för personer över 65 år 
Lagstadgad plikt: under 90 dygn
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.–31.3.20221.4-30.6.2022
Genomsnittlig väntetid (dygn) till beslutet från att ansökan inkommit10999108141115
Antal personer som väntat över 90 dygn på beslut efter att ansökan inkommit000000000

 

Regelbunden hemvård 
Lagstadgad plikt: under 90 dygn
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.–31.3.20221.4-30.6.2022
Genomsnittlig väntetid från beslutet tills tjänsten inleds (dygn)000000000
Antal personer som väntat över 90 dygn från beslutet tills tjänsten inleds000000000

 

Sjukhusvård
Geriatrik poliklinik
Lagstadgad plikt: under 90 dygn
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.-
30.9.2021
1.10.–31.12.20211.1.–31.3.20221.4-30.6.2022
Genomsnittlig väntetid från att remissen kommit till patientens första besök på geriatrik polikliniken (dygn)9310248695666435766
Antal personer som under uppföljningsperioden väntat över 90 dygn från att remissen kommit till första besöket på geriatrik polikliniken3274066117722

 

Vårdtjänster
Vårdboende  
Lagstadgad plikt: under 90 dygn
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.–31.3.20221.4-30.6.2022
Genomsnittlig väntetid från beslutet tills vårdboendet inleds (dygn)242424242425265245
Antal personer som under uppföljningsperioden väntat över 90 dygn på vårdboende**0000009165

 

*Esbobor som inte blivit erbjuden eller fått en tillfällig vårdplats enligt sitt behov. Medeltalets rapporteringssätt har ändrat sedan början av 2022. Från år 2022 räknas medeltalet utgående från hur de som fått vårdplats under den rapporterande tidsperioden.

**Datan år 2022 är från mitt under rapporteringsperioden, före år 2022 från slutet av rapporteringsperioden.