Välkommen till förskolan!

Bild: Taru Turpeinen

Snabbguide för förskoleanmälan

  • Anmälning till den avgiftsfria förskoleundervisningen för läsåret 2022–2023 sker 10–21.1.2022.
  • Förskolan börjar den 11.8.2022 och ordnas i regel vardagar kl. 9–13 under skolornas läsår.
  • Anmälan görs elektroniskt i esbosmabarnspedagogik.fi-tjänsten. För att göra anmälan tjänsten behöver du mobilcertifikat eller bankkoder. Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat kan du skicka in en pappersansökan. 
  • Om ditt barn behöver småbarnspedagogik före förskolan börjar den 11. augusti, vänligen skriv det datumet som startdatum i din ansökan (t.ex. 2.8.2022) och även daglig vårdtid med förskoleundervisning inräcknad.
  • Besluten för förskoleundervisning och småbarnspedagogik i samband med förskoleundervisning skickas ut i mars 2022.  
  • Om du har sökt till annan förskola än närförskola skickas besluten senare på våren. Kom ihåg att söka till närförskola som alternativ 2.
  • Kom ihåg att ta emot båda platserna (både förskola och småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning) enligt de anvisningar som du får med besluten.
  • Förskolan där barnet börjar ordnar bekantning för blivande förskolebarn i maj eller juni. Förskolan skickar inbjudan när grupperna blivit klara i maj 2022. 

Småbarnspedagogikens servicehandledning

09 816 27600Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–11 och 12–14
Tisdag kl. 13–16
Onsdagar kl. 9–11 och 12–14
Fredag kl. 9–12

Hela Esbo