Underhåll och intressebevakning

Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter, i synnerhet mellan barnet och föräldrarna.

Barnatillsyningsmännen i familjeenheten bekräftar avtalen som gäller vårdnad om barnet då barnet är bosatt i Esbo.