Tillstånd för miljöåtgärder

Det behövs tillstånd för markarbete som ändrar landskapet, fällning av träd eller någon annan därmed jämförbar åtgärd. Tillstånd för miljöåtgärder krävs i detaljplaneområden, i generalplaneområden om så bestäms i generalplanen samt i områden där det råder byggförbud.

För åtgärder på tomten beviljas tillstånd av byggnadstillsynscentralen. För projekt som påverkar landskapet i andra områden beviljas tillstånd av stadsplaneringscentralen:Tillstånd för tomt och omgivning(extern länk).

Det behövs inte alltid ett tillstånd för miljöåtgärder

Det behövs inte tillstånd för åtgärder enligt en godkänd vägplan, åtgärder för genomförande av en generalplan eller detaljplan eller för arbeten enligt ett beviljat byggnadslov eller åtgärdstillstånd. Åtgärder med ringa verkningar får utföras efter att tillståndsmyndigheten gett ett utlåtande om att verkningarna är ringa. Det behövs inte tillstånd för miljöåtgärder vid marktäkt för vilken det behövs ett tillstånd enligt marktäktslagen (555/1981).

Trädfällning på tomter och byggnadsplatser

Huvudstadsregionens byggnadstillsynsmyndigheter har enhetlig praxis, t.ex. om när det behövs tillstånd för att fälla träd: Yhtenäiset käytännöt(extern länk) (på finska). Om det behövs tillstånd för trädfällning beror bland annat på bestämmelserna i detaljplanen över området, trädens betydelse i landskapet, antalet träd som ska avverkas och vilket trädbestånd som blir kvar på tomten eller byggnadsplatsen. Vid bedömningen av om det krävs tillstånd beaktas också avverkningar tidigare år.

Du kan fälla ett träd som orsakar omedelbar fara utan tillstånd. Tillståndsmyndigheten kan dock ålägga dig att att plantera ett ersättande träd. Du ska också vara beredd på att kunna påvisa trädets farlighet i efterhand.

Om det sträcker sig störande grenar eller rötter in från grannens tomt, kan du skriftligen uppmana grannen till åtgärder. Om grannen inte agerar inom skälig tid, har du rätt att kapa grenar och rötter längs gränsen. Tvister som regleras i lagen om grannelagsförhållanden avgörs i tingsrätten.

För att räknas som träd ska stammens diameter på en meters höjd vara minst 10 cm. För avverkning av träd som är mindre än detta behöver du inte ansöka om tillstånd.

Tillstånd för miljöåtgärder på andra platser än tomten:

Stadsplaneringscentralen
Tillståndshandläggare Pia Salonen, tfn +358 43 8255417

Tillstånd för miljöåtgärder på tomten och utlåtanden om åtgärdens betydelse

Riikka Rautia

Tillståndshandläggare+358 46 8771569Kyrkträskvägen 4

Mån-tors kl. 9–10.30

e-post: riikka.rautia@espoo.fi