Tontunmäen päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Tontunmäen päiväkoti ger dagvård på finska.

Bild: Espoon kaupunki