Undervisning i kommunikation

Om du behöver kommunikation som stöder och ersätter tal i ditt dagliga liv, kan du få kommunikationsundervisning. I kommunikationsundervisningen kan man till exempel öva användningen av kommunikationsmedel som stöder och ersätter teckenspråk eller tal. Undervisning kan ordnas hemma hos dig i familjeundervisning, i grupp eller som distansundervisning. Dina närstående lär sig att kommunicera med dig.

Kontaktuppgifter och tjänster