Flerspråkiga elever vars föräldrar eller ena förälder har ett annat modersmål än svenska eller finska har möjlighet att få undervisning i sitt eget modersmål. Undervisningen omfattar två lektioner i veckan.