Undervisning i det egna modersmålet

Esbo ordnar undervisning i det egna modersmålet som komplement till den grundläggande utbildningen. I undervisningen följs den kommunspecifika läroplanen för elevens eget modersmål. När eleven inleder sina studier förväntas hen delta regelbundet i den under hela den grundläggande utbildningen. Undervisning ordnas centraliserat och ges inte nödvändigtvis vid elevens egna skola. Undervisningen sker eftermiddagar efter skollektionerna. Undervisningen är gratis för eleven. Vårdnadshavaren ansvarar för eventuella transporter och resekostnader. Deltagande i undervisningen är frivilligt.

Verksamhetsställe