Tillfällig småbarnspedagogik

Tillfällig småbarnspedagogik är avsedd för ett kortvarigt, tillfälligt behov. Att få hemvårdsstöd är inte ett hinder för att söka tillfällig småbarnspedagogik.