Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Esbobor och personer som valt Esbo som vårdplats. Syftet med mun- och tandhälsovården är att främja invånarnas munhälsa och att ordna tjänster inom mun- och tandhälsa. Inom mun- och tandhälsovården finns 12 välutrustade tandkliniker. Tidsbokning sker via en centraliserad telefontjänst, där en yrkesperson inom mun- och tandhälsovård bedömer patientens vårdbehov. Tillgången till vård fastställs utifrån vårdbehovet och hur brådskande det är. För undersökningar och vård tas för 18 år fyllda personer ut avgifter i enlighet med förordningen om klientavgifter.

Kontaktuppgifter och tjänster