Talterapi för vuxna

Talterapeuter (logopeder) för vuxna ansvarar för talrehabilitering, bedömning och handledning av klienter över 18 år. Kunder som på grund av neurologiska sjukdomar eller skador har svårigheter med något/några av följande kan kontakta talterapin för vuxna: - kommunikationsförmåga (svårigheter att förstå eller producera tal, läs- och skrivsvårigheter) - motoriska talfunktioner (otydligt tal, problem med röstanvändning) - sväljfunktion (svårigheter att svälja eller bearbeta mat eller dryck) Talterapeuten ger vid behov även handledning i övriga svårigheter relaterade till kommunikationsförmågan, så som stamning, uttalsfel och röststörningar.

Talterapins kontaktuppgifter och tidsbokning