Sysselsättningsfrämjande verksamhet

Sysselsättningsfrämjande verksamhet är lönearbete på en vanlig arbetsplats. Du ingår ett arbetsavtal med din arbetsgivare. Sysselsättningsfrämjande verksamhet lämpar sig för dig om du kan arbeta nästan självständigt och iaktta de färdigheter som arbetet förutsätter, såsom arbetstider. Du får introduktion i arbetet och stöd av arbetstränaren inom funktionshinderservicen, som också stöder din arbetsgivare vid behov. För arbetet får du lön enligt arbetsplatsens kollektivavtal. Den huvudsakliga inkomstkällan vid subventionerat arbete är pensionen.