Gruppfamiljedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens hem, i barnets hem eller i ett separat planerat gruppfamiljehem. Gruppfamiljedagvård är dagvård för barn under skolåldern som betonar hemlikhet, grundläggande vård, lek och en atmosfär utan jäkt. I gruppfamiljedagvården formas vårdarens arbetstid utgående från barnens vårdtider. Vårdtiderna avtalas närmare före dagvården börjar.