Studerandehälsovården

Vi på studerandehälsovården finns här för dig som studerar i gymnasiet eller i en yrkesskola. Kontakta oss om du funderar på något som gäller din hälsa, hur du orkar i vardagen, dina studier, dina kompisrelationer, din sexualitet eller ditt välbefinnande. Studerandehälsovårdens tjänster är gratis för alla som studerar i Esbo, oberoende av hemkommun. Vår uppgift är att hjälpa dig under hela din studietid i gymnasiet eller i en yrkesskola. Vi hjälper och stöder dig i att upprätthålla ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och i dina studier på vägen mot ditt framtida yrke. Vi strävar efter att öka din förmåga att hantera ditt liv och att hitta de resurser en hälsosam livsstil kan ge dig att klara vardagen. Tveka inte att ta kontakt!

Du kan kontakta din hälsovårdare per telefon eller boka en tid på webben.

Hälsovårdarens kontaktuppgifter

 

Verksamhetsställe