Stödrelationsverksamhet

Med hjälp av stödrelationsverksamheten stöds det funktionsnedsatta barnets utveckling, självständighetsprocess och sociala relationer. En frivillig stödpersonen fungerar som vän/sällskap hemma eller utanför hemmet, till exempel då barnet vill sköta ärenden eller gå på bio eller teater. En stödperson är emellertid ingen assistent. Beroende på klientens behov uppskattar vi om stödpersonen borde vara utbildad, det vill säga en yrkesverksam stödperson. Den yrkesmässiga stödrelationsverksamheten är målinriktad och tidsbunden.

Kontaktuppgifter och tjänster