Stödboende

Tjänster inom stödboende kan ordnas i bostäder i Esbo. Stödboende lämpar sig för dig om du kan bo självständigt med hjälp av stödtjänster eller själv be om tjänster från en boendeenhet i närheten. Handledarna för stödboende besöker dig efter behov. Du får hjälp och handledning också per telefon eller via videosamtal.