Stöd för hemvård av barn och Esbotillägg

Stödet för hemvård av barn är avsett för barn under 3 år som inte deltar i småbarnspedagogik. Också för barnets syskon under skolåldern som är hemma betalas stöd för hemvård. Vårdbidraget söks hos Fpa. Till stödet för privat vård hör vårdpenning, vårdtillägg och Esboforstillägg. Fpa sköter om uppgifter i anknytning till att betala ut stöden, och de finansieras av Esbo stad. Barnet kan delta i småbarnspedagogikens klubbverksamhet.