Ett barn med intellektuell funktionsnedsättning kan få småbarnspedagogik som specialomsorg, om -behovet grundar sig på tryggandet av individuell vård och omsorg om barnet och -syftet med småbarnspedagogiken är att främja barnets förmåga att klara av sina dagliga funktioner. En diagnos för en intellektuell funktionsnedsättning är inte i sig en tillräcklig grund för att inkludera småbarnspedagogiken i specialomsorgsprogrammet.