Föräldrarna kan välja svenskspråkig småbarnspedagogik i kommunala eller privata daghem eller i familjedagvård. Man ansöker om småbarnspedagogik fyra månader före behovet av dagvård börjar. Den finskspråkiga småbarnspedagogiken svarar för den finskspråkiga och Svenska bildningstjänster svarar för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.