Skyddsrummen

I strategin för skydd av befolkningen ses skyddsrummen närmast som en reserv som tas i bruk i krävande, hotfulla situationer i undantagsförhållanden. Vid olyckor under normala förhållanden är de viktigaste metoderna att söka skydd i bostäder och andra lokaler samt evakuering. I västra Nyland finns inga allmänna skyddsrum. Skyddet baserar sig på skyddsrum i stora fastigheter som bostadshus och arbetsplatser. Skyddsrummen i offentliga byggnader är riktad till dem som bor, studerar, är vårdade och arbetar där. Uppgifter om husbolagets eller arbetsplatsens skyddsrum finns i fastighetens räddningsplan. Skyddsrummet i höghus kan vara eget eller kan också vara gemensamt för flera byggnader. Det kan antingen vara ett gemensamt skydd för husbolagen bredvid varan eller för flera byggnader på samma tomt. På landsbygden och i egnahemsområdena finns det i allmänhet inga skyddsrum. Om det uppkommer behov av att söka skydd ger myndigheterna separat anvisningar om vad man ska göra i de byggnader och fastigheter som inte har ett eget skyddsrum. Sådana här åtgärder kan vara till exempel att söka skydd inomhus eller att bygga tillfälliga skydd.